Lider: siyasi liderlik və Ərdoğan

  • Lider: siyasi liderlik və Ərdoğan
    Lider: siyasi liderlik və Ərdoğan
    Lider: siyasi liderlik və Ərdoğan

Lider: siyasi liderlik və Ərdoğan

Yeni başlayan minillikdə bəşəriyyət sanki ağlını itirib. Despotik rejimlərin törətdiyi qətliamlar bütün dünyanı lərzəyə salır, insanların ah-naləsi ərşə dirənir. İslam düşmənçiliyi, başqa millətlərdən olanlara qarşı aqressiya, irqçilik, faşizm dayanmadan kin-küdurət və nifrət püskürür. Qlobal problemlər siyasi böhranların və əsl lider çatışmazlığının mövcudluğunu açıb ortaya qoyur. Dünya haqqa-ədalətə, humanist bir sistemə ciddi ehtiyac duyur. Belə bir ədalətli sistem yaratmağın yolu isə liderlik probleminin həllindən keçir.
Türkiyədə xuntaçıların 2016-cı il 15 iyul gecəsi baş vermiş xain çevriliş cəhdinin qarşısını xalqın gücü və dəstəyi ilə alan Ərdoğanın nümayiş etdirdiyi liderlik örnəyi bu gün bütün dünyada yaşanan liderlik böhranı ilə bağlı suallara ən yaxşı cavab sayıla bilər.
Liderlərin ən başlıca xüsusiyyətlərini açıb göstərən "Lider: siyasi liderlik və Ərdoğan" kitabı əxlaq, ədalət, fəzilət kimi məfhumlara əsaslanaraq siyasətin və siyasətçinin məqsədlərini izah edir. Türk siyasətinə öz möhürünü vurmuş fenomenal siyasətçi və dövlət adamı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın fəaliyyətini təhlil obyektinə çevirən müəllifin əsərinə bu kontekstdən yanaşanda onu müasir bir siyasətnamə kimi də qiymətləndirmək olar.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Azərbaycan dilində

Yalçın Akdoğan

ISBN: 9789952310412

Bərk üz qabığı

292 səhifə

Ölçü: 158x240 mm

Qiymət: 29.40 AZN

MÜƏLLİFİN KİTABLARI

Лидер: политическое лидерство и Эрдоган kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Лидер: политическое лидерство и Эрдоган

Ялчын Акдоган
ISBN: 9789952532357
Qiymət: 29.00 AZN
Ətraflı »

BU KATEQORİYAYA AİD KİTABLAR

Azadəlik carçısı kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Azadəlik carçısı

Fəridə Əzizova
ISBN: 9789952563344
Qiymət: 14.90 AZN
Ətraflı »
Bir ömür iki tale kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Bir ömür iki tale

Şain Sinaria
ISBN: 9789952532890
Qiymət: 24.99 AZN
Ətraflı »
Böyük insan haqqında xatirələr kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Böyük insan haqqında xatirələr

Vilayət Quliyev
ISBN: 9789952563320
Qiymət: 7.90 AZN
Ətraflı »
Çətin seçimlər kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Çətin seçimlər

Hillari Klinton
ISBN: 9789952310191
Qiymət: 26.60 AZN
Ətraflı »
Əbədiyaşar məhəbbət kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Əbədiyaşar məhəbbət

Elmira Axundova
ISBN: 9789952563184
Qiymət: 14.90 AZN
Ətraflı »