Azərbaycan teatrı

  • Azərbaycan teatrı
    Azərbaycan teatrı
    Azərbaycan teatrı

Azərbaycan teatrı

Azərbaycan milli teatrının keçdiyi tarixi inkişaf yoluna, onun müxtəlif problemlərinə, janr özəlliklərinə, estetik səciyyəsinə həsr olunan "Azərbaycan teatrı" kitabı müəllifin çoxillik fundamental araşdırmalarının məhsuludur. Teatrşünas-tənqidçi, sənətşünaslıq doktoru, professor İlham Rəhimli bu əsərində meydan teatrından, xalq oyun-tamaşalarından, şəbihlərdən tutmuş peşəkar teatrlarımızın çağdaş dövrə qədərki yaradıcılıq yolunu təhlil süzgəcindən keçirib.

Müəllif Azərbaycanda teatrın tarixinin çox qədim olduğunu, onun mənbəyinin hətta antik dövrlərə - eramızdan əvvəl VIII-VII minilliklərə, Qobustan qayaüstü təsvirlərinə gedib çıxdığını bəyan edir. Qayaüstü təsvirlərdəki yallıyabənzər kollektiv rəqs elementlərini kütləvi meydan tamaşalarının təkzibolunmaz dəlili hesab edən tədqiqatçının qənaətinə görə, bu oyun-tamaşalar tarixin sonrakı dönəmlərində daha da təkmilləşmiş, dolğunlaşmış, yeni məzmun almış və çağdaş teatr mədəniyyətinin formalaşması üçün möhkəm zəmin yaratmışdır.
VIII hissədən ibarət olan araşdırmada peşəkar teatrın təşəkkül və inkşaf mərhələləri ətraflı şəkildə işıqlandırılır. Peşəkar Azərbaycan teatrının sürətli inkişaf yolu keçdiyini, zəngin mədəni irs yaratdığını xüsusi vurğulayan müəllif istər paytaxt Bakıda, istər bölgələrdə, istərsə də Azərbaycanın hüdudlarından kənarda (İrəvan, Tiflis, Dərbənd, Aşqabad və s.) fəaliyyət göstərmiş və hazırda da fəaliyyət göstərməkdə davam edən milli sənət ocaqlarının özünəməxsus xəritəsini çəkir. Bu kitabda Azərbaycan milli teatr kollektivlərinin istisnasız olaraq hamısı barədə, onların tarixi, repertuarı, keçdiyi yol, bu sənət məbədlərində çalışan müqtədir sənətkarlar haqda müfəssəl məlumat verilir, onların fəaliyyəti təhlil olunur.
"Azərbaycan teatrı" kitabı mədəniyyət tarixini öyrənənlər, sənətşünaslar, incəsənət xadimləri, milli səhnə sənətimizlə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Azərbaycan dilində

İlham Rəhimli

ISBN: 9789952520965

Yumşaq üz qabığı

912 səhifə

Ölçü: 140x200 mm

Qiymət: 21.00 AZN

BU KATEQORİYAYA AİD KİTABLAR

Azərbaycan müasir incəsənəti kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Azərbaycan müasir incəsənəti

Lesley Gray
ISBN: 9789952540260
Qiymət: 49.90 AZN
Ətraflı »
İrəvan xanlığının bölgə mətbəxi kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

İrəvan xanlığının bölgə mətbəxi

Aygül Əsgərova
Oruc Əliyev
Tahir Əmiraslanov
ISBN: 9789952313895
Qiymət: 59.00 AZN
Ətraflı »
Müasir Azərbaycan kinosu kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Müasir Azərbaycan kinosu

Aydın Dadaşov
ISBN: 9789952513837
Qiymət: 12.60 AZN
Ətraflı »
Ömür səhifələrim kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Ömür səhifələrim

Fikrət İbrahimli
ISBN: 9789952563511
Qiymət: 39.90 AZN
Ətraflı »
Sənətkar ömrü kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Sənətkar ömrü

Tahir Tahirov
ISBN: 9789952540048
Qiymət: 19.90 AZN
Ətraflı »