Qafqazda "erməni məsələsi" (3 cilddə)

  • Qafqazda "erməni məsələsi" (3 cilddə)
    Qafqazda "erməni məsələsi" (3 cilddə)
    Qafqazda "erməni məsələsi" (3 cilddə)

Qafqazda "erməni məsələsi" (3 cilddə)

Üç cildlik topluda dünya tarixçünaslığında ilk dəfə olaraq Qafqazda "erməni məsələsi" (1724-1914-cü illər) xüsusi problem kimi irəli sürülür. Bu problem Rusiya Dövlət Tarix Arxivi (Sankt-Peterburq) və Rusiya Dövlət Hərbi Tarix Arxivindən (Moskva) aşkar edilmiş, uzun müddət "məxfi" və "tamamilə məxfi" qrifi ilə mühafizə olunan otuzdan çox müxtəlif işlərdən toplanmış nadir sənədlər və nəşrlər əsasında kompleks şəkildə təqdim edilir.

Birinci cild xronoloji cəhətdən 1724-1904-cü illəri əhatə edir. Birinci bölmədə sənəd və materialların təhlili, ikinci bölmədə isə onların surəti verilmişdir. Bu cilddə təqdim olunan sənəd və materiallardan on biri elmi dövriyyəyə ilk dəfə cəlb olunmuşdur.

Elmi obyektivliyi təmin etmək üçün arxivlərdən olan ayrı-ayrı sənədlər konteksdən ayrılmadan verilmiş, bütün materiallar xronoloji və xronoloji-problem prinsipi üzrə düzülmüşdür.

Toplu "erməni məsələsi"nə dair hazırda formalaşmış müddəaları tənqidi şəkildə nəzərdən keçirməyə, onun mahiyyətini müasir elmi tələblər səviyyəsində araşdırmağa və hərtərəfli şəkildə öyrənməyə imkan verir.

Azərbaycan dilində

Tale Heydərov
Taleh Bağıyev
Kərim Şükürov
Rövşən Didavari

ISBN: 9789952806847

Bərk üz qabığı

713 səhifə

Ölçü: 175x245 mm

Qiymət: 140.00 AZN

MÜƏLLİFİN KİTABLARI

"Aрмянский вопрос" на Кавказе (том 1-3) kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

"Aрмянский вопрос" на Кавказе (том 1-3)

Tale Heydərov
Taleh Bağıyev
Kərim Şükürov
Rövşən Didavari
ISBN: 9785903931934
Qiymət: 140.00 AZN
Ətraflı »
Aserbaidschan: 100 fragen und antworten kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Aserbaidschan: 100 fragen und antworten

Tale Heydərov
Taleh Bağıyev
ISBN: 5060203510435
Qiymət: 16.80 AZN
Ətraflı »
Azerbaidjan réponse 100 questions kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Azerbaidjan réponse 100 questions

Tale Heydərov
Taleh Bağıyev
ISBN: 5060203510442
Qiymət: 16.80 AZN
Ətraflı »
Azerbaijan: 100 questions answered kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Azerbaijan: 100 questions answered

Tale Heydərov
Taleh Bağıyev
ISBN: 9789952806809
Qiymət: 16.80 AZN
Ətraflı »
Azerbaijan: 100 questions answered kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Azerbaijan: 100 questions answered

Tale Heydərov
Taleh Bağıyev
ISBN: 9789953637655
Qiymət: 16.80 AZN
Ətraflı »