Data Tutaşxia

  • Data Tutaşxia
    Data Tutaşxia
    Data Tutaşxia

Data Tutaşxia

Əsərdə bir-birinə qarşı duran qəhrəmanların biri məşhur, hörmətli, cəsur qaçaqdır, digəri ağıllı, yaxşı mənada hiyləgər jandarmeriya zabiti... Data Tutaşxia ilə Muşni Zarandianın mübarizəsini insanın özünün özü ilə müba- rizəsi kimi qəbul etmək olar. Xeyir və şər, vicdan, güc, dostluq, qardaşlıq, millət, xalq, bizi qoynunda yaşadan dünya barədə fəlsəfi düşüncələr ro- manın məhək daşını, dayaq nöqtələrini təşkil edir. Data Tutaşxia bir feno- mendir, ləyaqət, mərdlik, alicənablıq simvoludur, belə adamlar dünyada çox deyil. Bu tarixi roman Data Tutaşxianı tanıyan, onunla yoldaş olmuş, dostluq eləmiş, haradasa təsadüfən görüşmüş insanların dilindən danı- şılır. Bu “sənəd”ləri bir vaxtlar jandarmeriya rəisi olmuş Qraf Seqedi top- layıb. Qraf Seqedi bu iki şəxsiyyətin – Muşni Zarandia ilə Data Tutaşxianın psixologiyasını, daxili aləmini təhlil edir, fəlsəfi mühakimələr yürüdür və onların hər ikisinə pərəstiş, bəlkə də, qibtə edir. Muşni ilə Data demək olar ki, eyni adamlardır. Lakin tale elə gətirib ki, dayıoğlu ilə bibioğlu bir-birilə- rinə düşmən olublar...

Azərbaycan dilində

Cabua Amirecibi

ISBN: 978 9952 532 27 2

Yumşaq üz qabığı

668 səhifə

Ölçü: 130x198 mm

Qiymət: 10.90 AZN

BU KATEQORİYAYA AİD KİTABLAR

1984 kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

1984

Corc Oruell
ISBN: 9789952563009
Qiymət: 7.90 AZN
Ətraflı »
Ağ bayraqlar kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Ağ bayraqlar

Nodar Dumbadze
ISBN: 978 9952 310 32 0
Qiymət: 4.90 AZN
Ətraflı »
Ağ qvardiya kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Ağ qvardiya

Mixail Bulqakov
ISBN: 978-9952-310-74-0
Qiymət: 9.00 AZN
Ətraflı »
Allah olmaq çətindir kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Allah olmaq çətindir

Arkadi və Boris Struqatski
ISBN: 9789952515466
Qiymət: 5.60 AZN
Ətraflı »
Böyük ümidlər kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Böyük ümidlər

Çarlz Dikkens
ISBN: 978 9952 532 86 9
Qiymət: 11.00 AZN
Ətraflı »