Kitabi-Dədə Qorqud

  • Kitabi-Dədə Qorqud
    Kitabi-Dədə Qorqud
    Kitabi-Dədə Qorqud

Kitabi-Dədə Qorqud

Türk xalqlarının ən qədim və möhtəşəm ədəbi abidələrindən olan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı indiyədək dəfələrlə nəşr edilib. "Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatının babası" adlandırılan dastan həmçinin müxtəlif dillərə çevrilib, ayrı-ayrı ölkələrdə bu epos əsasında çoxsaylı elmi-tədqiqat işləri aparılıb, monoqrafiyalar yazılıb.

Azərbaycan dilində

Samət Əlizadə

ISBN: 9789952510621

Yumşaq üz qabığı

404 səhifə

Ölçü: 148X210 mm

Qiymət: 12.60 AZN