Azerbaijan: 100 questions answered

Azerbaijan: 100 questions answered
Tale Heydarov
Taleh Baghiyev
It's very important that people from many countries read this book, especially people in government, business, diplomatic and financial circles
İngilis dilində
ISBN: 9789952806809
Bərk üz qabığı
208 səhifə
Ölçü: 175x240 mm
KİTABIN DİGƏR DİLLƏRDƏ VERSİYALARI
Тале Гейдаров
Талех Багиев
ISBN: 9789952806816
Tale Heydarov
Taleh Baghiyev
ISBN: 5060203510435
Tale Heydarov
Taleh Baghiyev
ISBN: 5060203510442
Tale Heydarov
Taleh Baghiyev
ISBN: 9789953637655
MÜƏLLİFİN KİTABLARI
Tale Heydarov
Taleh Baghiyev
ISBN: 5060203510442
Тале Гейдаров
Талех Багиев
Керим Шукюров
Ровшан Дидавари
ISBN: 9785903931934
Tale Heydarov
Taleh Baghiyev
ISBN: 9789953637655
Tale Heydarov
ISBN: 9789952806830
Tale Heydərov
Taleh Bağıyev
Kərim Şükürov
Rövşən Didavari
ISBN: 9789952806847