Azerbaijan: 100 questions answered

Azerbaijan: 100 questions answered
Tale Heydarov
Taleh Baghiyev
It's very important that people from many countries read this book, especially people in government, business, diplomatic and financial circles
İngilis dilində
ISBN: 9789952806809
Bərk üz qabığı
208 səhifə
Ölçü: 175x240 mm
KİTABIN DİGƏR DİLLƏRDƏ VERSİYALARI
Tale Heydarov
Taleh Baghiyev
ISBN: 5060203510435
Tale Heydarov
Taleh Baghiyev
ISBN: 5060203510442
Tale Heydarov
Taleh Baghiyev
ISBN: 9789953637655
Тале Гейдаров
Талех Багиев
ISBN: 9789952806816
MÜƏLLİFİN KİTABLARI
Tale Heydarov
Taleh Baghiyev
ISBN: 9789953637655
Тале Гейдаров
Талех Багиев
ISBN: 9789952806816
Tale Heydarov
Taleh Baghiyev
ISBN: 9789952809237