Gil kitab

Gil kitab
Oljas Süleymenov

Oljas Öməroviç Süleymenov qazax torpağının yetişdirdiyi ən məşhur şairdir. Onun poeziyası qazax xalqının həyatının ayrı-ayrı səhifələrini əks etdirir, bu xalqın yaşadığı həm sevincli, həm də kədərli hadisələri tərənnüm edir. Qazax xalqının ruhunu məhz Süleymenov poeziyası sayəsində daha dərindən duymaq olar - onun şeirləri xalqın ruhu ilə yoğurulub.
Şair SÖZlə məharətlə davranır, ondan ustalıqla istifadə edir. Gördüklərinin və eşitdiklərinin mənzərəsini SÖZlə daha dolğun çəkə bilir. Bununla da oxucunu SÖZ rəssamının düşüncələrinin daha dərin və gizli qatlarını anlamağa məcbur edir.
Söz rəssamı ilə zaman, keçmişlə indi arasındakı bütün bağlar "Gil kitabə"də xüsusilə aydın şəkildə nəzərə çarpır. Müəllifin bədii təxəyyülü və poetik baxışları onun öz xalqının tarixi taleyini və digər xalqlarla əlaqələrini, bu tarixin müasir dövrün mənzərələri ilə gözəgörünməz bağlarla necə bağlanıb çulğaşmasını əhatə edir.
Bu kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub. "Gil kitabə" şairin yaradıcılığını sevən və ona yüksək qiymət verən oxucular üçün şübhəsiz ki, çoxdan gözlədikləri dəyərli hədiyyə olacaq.

Azərbaycan dilində
ISBN: 9789952494815
Yumşaq üz qabığı
172 səhifə
Ölçü: 130X205 mm
KİTABIN DİGƏR DİLLƏRDƏ VERSİYALARI
Olcas Süleymenov
ISBN: 9789952510690
Olzhas Suleimenov
ISBN: 9789952510867
MÜƏLLİFİN KİTABLARI
Olzhas Suleimenov
ISBN: 9789952510812
Olzhas Suleimenov
ISBN: 9789952510829
Olzhas Suleimenov
ISBN: 9789952510836
Olcas Süleymenov
ISBN: 9789952510737
BU KATEQORİYAYA AİD KİTABLAR
Hans Morgentau
ISBN: 978-9952-515-24-4
D.T.Suzuki

Erix Fromm

Riçard De Martino


ISBN: 9789952310054
Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952494808
Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952510805
Aydın Əsgərov
ISBN: 9789952494754