Kitabi-Dədə Qorqud

Kitabi-Dədə Qorqud
Tərtibçi: Fərhad Zeynalov və Samət Əlizadə

Türk xalqlarının ən qədim və möhtəşəm ədəbi abidələrindən olan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı indiyədək dəfələrlə nəşr edilib. "Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatının babası" adlandırılan dastan həmçinin müxtəlif dillərə çevrilib, ayrı-ayrı ölkələrdə bu epos əsasında çoxsaylı elmi-tədqiqat işləri aparılıb, monoqrafiyalar yazılıb.

Azərbaycan dilində
ISBN: 9789952510621
Yumşaq üz qabığı
404 səhifə
Ölçü: 148X210 mm