Azərbaycan dilinin tarixi

Azərbaycan dilinin tarixi

Qəzənfər Kazımov

Altı fəsildən ibarət olan bu kitabda ulu dilin təşəkkülü və protodillərə ayrılması, protodillərin dialekt parçalanması əsasında dil ailələrinin yaranması, şumer-türk varisliyi, e.ə. III-I minilliklərdə protoazərbaycan dilinin inkişaf yolu - Azərbaycanda etnik tərkib və dil məsələləri, ümumxalq Azərbaycan dilinin (III-V əsrlər), sonrakı mərhələdə (VI-VIII əsrlər) Azərbaycan şifahi ədəbi dilinin formalaşmasını şərtləndirən amillər nəzərdən keçirilmiş, ilk dəfə olaraq təşəkkül dövrünün ölməz abidəsi olan "Dədə Qorqud"un dilinin sintaktik quruluşu geniş tədqiq edilmişdir. Son fəsil Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin meydana çıxma tarixinə həsr olunmuşdur.
Bu çapda əsərin üzərində yenidən işlənmiş və о, yeni faktlarla zənginləşdirilmişdir.
Kitab ali məktəblərin müəllim və tələbələri, gənc elmi işçilər, Azərbaycan xalqının tarixi və dilinin mənşəyi ilə maraqlanan oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan dilində
ISBN: 978-9952-515-38-1
Yumşaq üz qabığı
680 səhifə
BU KATEQORİYAYA AİD KİTABLAR
Elman Nəsirov
ISBN: 978-9952-310-37-5

Çingiz İsmayılov

Aydın İbrahimov

Nərminə Süleymanova


ISBN: 9789952494747

Bill Martin
Con Edvards


ISBN: 9789952520651