Azerbaycan Cumhuriyeti Osmanlı Basınında

Azerbaycan Cumhuriyeti Osmanlı Basınında
 

Birinci Dünya Savaşı ve Rusya'da meydana gelen ihtilaller neticesinde oluşan müsait ortamda Azerbaycan Milli İstiklal Mücadelesi en yüksek merhalesine ulaştı ve mücadelenin mantıksal sonucu olarak 28 Mayıs 1918'de bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti tarih sahnesindeki yerini aldı. Müslüman Doğu'nun ilk cumhuriyeti olarak dünya siyasetine giriş yapan bu devlet, 23 ay süren bağımsızlık süreci boyunca tüm devlet teşkilatı ve ordusunu kurdu, uluslararası camiada bağımsız devlet olarak tanındı, içişlerinde ve dışişlerinde önemli adımlar attı. Bu yeni cumhuriyetin dünya devletleri arasına katılması, kısa sürede kardeş Osmanlı Hükümeti ve basınının yakın ilgisine mazhar oldu. Bunun içindir ki Osmanlı basınının önde gelen gazetelerinde bağımsız Azerbaycan'ın teşekkülü, sınırları, nüfus yapısı, ordu kuruculuğu, eğitim ve kültür politikası, komşu ülkelerle ilişkileri, iç meselelerin çözümüne yönelik faaliyetleri, dış politika manevraları vb. hakkında çok sayıda haber ve köşe yazısı yayımlandı. Kafkasya ve Azerbaycan tarihinin yakın döneminin araştırılması ve öğrenilmesinde elinizdeki bu kitapta derlenen ve neşre hazırlanan Osmanlı basın materyallerinin özel önemi vardır. Söz konusu yayınlar dönemin genel manzarasını çizmekle birlikte günümüze kadar çözülemeyen birçok tarihsel soruna ışık tutmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığı şu günlerde yayımlanan kitap, hem alanın araştırmacıları hem de bölgenin yakın tarihine ilgi duyan çağdaş okurlar için birinci elden kaynak durumundadır.

Türk dilində

ISBN: 9786053013440
MÜƏLLİFİN KİTABLARI
Репритное издание трех трудов
ISBN: 9789952513851

Hekayələr toplusu


ISBN: 978-9952-310-75-7
42 müəllif
ISBN: 978-9952-313-98-7
12 hekayə
ISBN: 978 9952 313 93 2