Birinci Dunya Savaşı ve Azerbaycan

Birinci Dunya Savaşı ve Azerbaycan
 

Birinci Dunya Savaşı başlayana değin geçen sureçte çarlık Rusyası ile Kaçar Hanedanlığı İranı'nın tahakkümünde bulunan Azerbaycan'ın genel durumu nasıldı? Savaş yıllarında büyük devletlerin Azerbaycan siyasetinin ana parametrelerini neler oluşturmaktaydı? Bölgede yaşayanlar dünya savaşıyla ilgili nasıl bir tasavvura sahiptiler ve bu büyük savaşta hangi safta yer aldllar? Osmanlı Devleti'nin bölgeyle ilgili herhangi bir özel planı ve hazırlığı var mıydı? Çağdaş bilimsel araştlrmalar açısından güncellik arz eden bu soruların yanıtları, elinizdeki bu eser çerçevesinde derlenen ve yayıma hazırlanan arşiv belgelerinin içeriğini oluşturmaktadır. Her biri alanında uzman bilimadamları tarafından titizlikle hazırlanan ve tasnif edilen bu belgelerde, Azerbaycan ve çevresindeki ülkelerde yüz yıl önce meydana gelen olaylarla ilgili çok sayıda soruna ışık tutan birinci elden bilgi ve kayıt mevcuttur. Birinci Dünya Savaşının 100. yıl dönümünü geride biraktığımız şu günlerde yayımlanan eser, hem alan araştlrmacıları hem de tarihe meraklı çagdaş okurlar açısından başvurulması gereken ana kaynak durumundadır.

Türk dilində

ISBN: 9786053012665
MÜƏLLİFİN KİTABLARI
12 hekayə
ISBN: 978 9952 313 93 2
Qiymət: 7.90 AZN
 
ISBN: 9789952513677
Qiymət: 21.00 AZN
 
ISBN: 9789952513950
Qiymət: 36.40 AZN
42 müəllif
ISBN: 978-9952-313-98-7
Qiymət: 9.00 AZN