Təbriz miniatür sənəti

Təbriz miniatür sənəti
Cəmilə Həsənzadə 

Azərbaycanın xalçaçılığı, muğamı və zəngin memarlıq irsi ilə yanaşı orta əsrlər Azərbaycan incəsənətinin ən parlaq səhifələrindən olan XIV-XVI əsrlər Təbriz miniatür boyakarlığı nəinki orta əsrlər müsəlman sivilizasiyasını, hətta bütün dünya incəsənətini misilsiz dərəcədə zənginləşdirib. Təbriz miniatürləri təkcə Azərbaycanın orta əsrlər incəsənətinin zirvəsi deyil, həm də dünya mədəniyyəti tarixinin ən parlaq səhifələrindən biridir. Bu monoqrafiyada Təbriz rəssamlarının dünyanın ən böyük muzey və kitabxanalarında saxlanılan və bəşər mədəniyyəti xəzinəsinin qızıl fonduna daxil edilən əsərlərindən bəhs olunur. Müəllif əvvəllər haqqında çox səthi və qısa məlumat verilmiş XIV əsr rəssamları Əhməd Musa, Şəmsəddin Təbrizi və Əbd əl-Xayy kimi dahi sənətkarların yaradıcılığını, habelə XV əsr Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri zamanındakı unikal əsərləri daha dərindən tədqiq edib, Səfəvilər dövrü miniatür məktəbi tarixini xeyli yeni materialla zənginləşdirib. Bu kitabda verilmiş illüstrativ materiallar da yenilənib. Tədqiqat işində Türkiyə, Qərbi Avropa ölkələri və Rusiyadakı zəngin kolleksiyalardan istifadə olunub.

Azərbaycan dilində
ISBN: 978 9952 310 95 5
Bərk üz qabığı
364 səhifə
Ölçü: 252x301 mm
Qiymət: 65.00 AZN
BU KATEQORİYAYA AİD KİTABLAR
Tahir Tahirov
ISBN: 9789952540048
Qiymət: 19,90 AZN

Aydın Dadaşov


ISBN: 9789952513837
Qiymət: 12.60 AZN
İlham Rəhimli
ISBN: 978-9952-520-96-5
Qiymət: 21.00 AZN

Tahir Əmiraslanov,

Oruc Əliyev,

Aygül Əsgərova


ISBN: 978 9952 313 89 5
Qiymət: 59.00 AZN