İmadəddin Nəsimi orta əsr mənbələrində və ədəbiyyatşünaslıqda

İmadəddin Nəsimi orta əsr mənbələrində və ədəbiyyatşünaslıqda
Fəridə Əzizova

B.yük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin

Nəsiminin şəxsiyyəti təkcə ədibin yaşayıb-yaratdığı

illərdə (1369-1417) onun müasirlərində deyil, sonrakı

yüzilliklərdə də ciddi maraq doğurub və tədqiqat

obyekti olub. Kitabda şairin həyatı, doğulduğu və vəfat

etdiyi məkan, eləcə də gəzib-dolaşdığı tarixi yerlər, həm

orta əsrlər, həm də nisbətən yaxın dövr müəlliflərinin

verdiyi bir çox digər bioqrafik təfsilatlar haqqındakı

ən müxtəlif fikirlər araşdırılır. Müəllif şairin irsinin

.yrənilməsində XIX əsrin sonları-XX əsrin əvvəllərində

irəli sürülmüş və XX yüzilliyin ortalarında .lkənin

bütün aparıcı alimləri tərəfindən qəbul edilmiş vahid

tədqiqat konsepsiyasının məqsədəuyğunluğunu qeyd

edib. Bu konsepsiya İmadəddin Nəsiminin Azərbaycan

xalqına mənsubluğunun danılmaz fakt olduğunu dünya

şərqşünaslığının diqqətinə çatdırmaq ü.ün şairin yaradıcılığının

 tarixi-coğrafi aspektdə: Yaxın Şərq (türk),

Azərbaycan, nəhayət, Şirvan kontekstində araşdırılmasını

nəzərdə tutur.

 

ISBN: 978 9952 532 19 7
Bərk üz qabığı
176 səhifə
Ölçü: 130x198 mm
BU KATEQORİYAYA AİD KİTABLAR
Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952510898
Aydın Əsgərov
ISBN: 9789952494754
Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952510805

İlyas Həmidov, Məmməd Qocayev, Rəna Məmmədova, Leyla Həmidova


ISBN: 978 9952 532 81 4