Azərbaycan dilinin frazeoloji lüğəti

Azərbaycan dilinin frazeoloji lüğəti

İlyas Həmidov, Məmməd Qocayev, Rəna Məmmədova, Leyla Həmidova

15 000 frazeoloji ifadə

16 700-ə yaxın leksik-qrammatik variantı

məna izahları

klassik ədəbiyyatda işlənmə nümunələri

semantik nisbətdə olan 23 500-dən çox paralel ifadə

antonimlər və sinonimlər

rus dilinə tərcümə ekvivalentləri 

Azerbaijan Language
,
,
,

ISBN: 978 9952 532 81 4
Hardcover
1560 pages
Dimensions: 195x255 mm
BOOKS OF CATEGORY
Aydın Əsgərov
ISBN: 9789952494754
Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952510805
Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952494815
Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952494808