Yol sənin içindədir

Yol sənin içindədir
Kinsun

Niyə çətin olanı seçirsən?

Gələcəyə dair planlar insanda peşmanlıq yaradır.

Nə üçün səndən uzaq olana bel bağlayırsan?

Xoşbəxtlik toxumları sənin içindədir. İndidə.

İmkan ver cücərsin və sadəcə müşahidə elə.

Toxumların içində böyük bir meşəyə çevrilməsinə şahid ol.

Rədd etmə. Qəbul etməkdən qorxma. Ümid əbədidir.

Qüssələnmə, onu itirmədin. Sadəcə hiss etməyi yadırğadın.

Sadəcə özünü seçdin, bunu üstün tutdun. Özünü unut.

Yola çıx – içində böyük meşəyə çevrilən yerdən.

Yoxa çıx – özünü itir ki, xoşbəxtliyi tapasan.

Gələcəkdən xilas ol ki, özünə qovuşasan.

Azerbaijan Language

ISBN: 978 9952 532 83 8
Softcover
176 pages
Dimensions: 125x185 mm
UPCOMING
BOOKS OF CATEGORY
Mett Heyq
ISBN: 978-9952-310-14-6
Nadir Adilov
ISBN: 978-9952-310-51-1
Arzu Qafarlı
ISBN: 978-9952-310-92-4
Eylin Keddi
ISBN: 978-9952-310-91-7