Dünyanın arşını

Dünyanın arşını
Daniel Keelman

Qeyri-adi, fantaziya ilə dolu, təsirli, parlaq bir fəlsəfi macəra romanı... Daniel Keelmanın bu əsəri haqda ilkin qənaət belədir. Keelman iki dahinin, alman maarifçiliyinin iki böyük nümayəndəsinin – riyaziyyatçı Karl Fridrix Qauss və təbiətşünas Aleksandr fon Humboldtun həyatını, arzu-istəklərini, zəif cəhətlərini, onların gah sadəlövhlüyün, gah da dahiliyin zirvəsinə ucalmasını, uğursuzluqlarını və uğurlarını incə bir yumorla təsvir edir.

− İlk baxışda macəra təsiri bağışlayan “Dünyanın arşını” romanı dərin fəlsəfi mahiyyət kəsb edir və Aleksandr fon Humboldtla Karl Fridrix Qaussun şəxsində yalnız alman ziyalısının tipik milli xüsusiyyətlərini canlandırmır, eyni zamanda insanları düşündürən bir sıra mətləbləri gah yumorla, gah da ciddi təhkiyə tərzi ilə ön plana çəkir.

Azərbaycan dilində
ISBN: 978 9952 532 85 2
Yumşaq üz qabığı
336 səhifə
Ölçü: 120x185 mm
Qiymət: 9.90 AZN
BU KATEQORİYAYA AİD KİTABLAR
Kazuo İşıquro
ISBN: 978-9952-310-52-8
Qiymət: 8.50 AZN
Elxan Elatlı
ISBN: 9789952310405
Qiymət: 8.50 AZN
Rafaella Barker
ISBN: 9789952515282
Qiymət: 8.40 AZN

Emi Encel


ISBN: 9789952513691
Qiymət: 9.80 AZN

Emi Encel


ISBN: 9789952510676
Qiymət: 11.20 AZN