Ermenistan Coğrafyasında Azerbaycan Kökenli Oykonimler ve Onların ermenileştirilmesi Politikaları

Ermenistan Coğrafyasında Azerbaycan Kökenli Oykonimler ve Onların ermenileştirilmesi Politikaları
Sitare Mirmahmudova

Bu kitap Ermenistan SSC coğrafyasında Azerbaycan kökenli oykonimiler üzerine ilk bilimsel çalışmayı yapmış bulunan Sitare Mirmahmudova'nın (1927-1991) doktora tezi temelinde yayıma hazırlanmıştır. Tezin konusu günümüzde de aktüalitesini korumaktadır. Yaklaşık 1000 yerleşim mekanının ismini araştırma konusu yapan yazar, onları belirli sistem çerçevesinde kategorize ederek toponimi haritaları düzenlemiştir. Yazarın vardığı sonuca göre Ermenistan'da Sovyet iktidarının kuruluşu sonrası, özellikle 1930'lı yıllardan itibaren Ermenistan SSC coğrafyasında Azerbaycan kökenli toponominin ortadan kaldırılarak onların ermeni kökenli isimlere değiştirilmesi politikası uygulanmıştır.

Sitare Mirmahmudova yok olma tehlükesi yaşamış çok sayıda Azerbaycan kökenli toponimi örneğini biraraya getirerek Toponimi Fonuna dahil etmiştir. Bilim kadını oykonimlerin yaygınlaşması sürecini eski çağlardan Güney Kafkasya'da kendilerine yerleşim alanları kurmuş bulunan Türk halklarının tarihiyle sıkı ve kopmaz irtibat çerçevesinde incelemiştir. Ermenistan coğrafyasında rastlanılan birçok oykonimlerin, o sıradan etnonimik oykonimlerin, Azerbaycanda'da çok sayıda paralelleri bulunmaktadır. Bu durum zikredilen coğrafyadaki kadim Azerbaycan topraklarının, Türk tarihinin geniş alana yayılmış yerleşim bölgelerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kanıtlamaktadır.

Türk dilində
ISBN: 9789952494730
Bərk üz qabığı
272 səhifə
Ölçü: 160x237 mm
BU KATEQORİYAYA AİD KİTABLAR
Olcas Süleymenov
ISBN: 9789952510737

Olcas Süleymenov


ISBN: 9789952510690