Bədii ədəbiyyat

Per Petterson
ISBN: 978-9952-310-57-3

  Patrik O'Brayan


ISBN: 9789952510560
Osne Seyerştad
ISBN: 978 9952 532 64 7
Osman Balcıgil
ISBN: 9789952520750

  Oljas Süleymenov


ISBN: 978-9952-494-79-2
Olzhas Suleimenov
ISBN: 9789952510812
Nodar Dumbadze
ISBN: 978 9952 310 32 0
Mammad Said Ordubadi
ISBN: 9780863723902
Мамед Саид Ордубади
ISBN: 9785903931309

  Məmməd İsmayıl


ISBN: 9789952494563
Məhbubə Hacıyeva
ISBN: 978 9952 313 84 0
Mixail Saltıkov-Şedrin
ISBN: 978-9952-310-54-2
Mixail Bulqakov
ISBN: 978-9952-310-74-0
Mett Heyq
ISBN: 978-9952-310-26-9