Xəbərlər

“Qaranlıqda tənhayam. Geniş Amerika biyabanlığının bəyaz gecələrinin birində yenə yuxusuzluqla əlləşir, bir yandan da öz-özümə dünyanın işlərini çək-çevir edirəm. Yuxarı mərtəbədə qızım və nəvəm hərəsi öz otağında yatıb, onlar da tənhadırlar… ”  Bu kiçik, eksiztensial parçadan çox şey aydın olur: 1) roman birinci şəxsin dilindən nəql edilir; 2) təhkiyəçi yuxusuzluqdan əziyyət çəkir; 3) eyni evdə qızı və nəvəsi ilə birgə yaşasa da, onlar bir yerdə yaşayan tənhalardır, demək, hərəsinin bir hekayəti var…

Edqar Po dünyada ilk dəfə bir həmkarının – Nataniel Houtornun hekayələri haqqında məqalə yazaraq, həmin dövrdə çox da ciddi qəbul edilməyən bu janrla bağlı analitik müzakirələri də başladan adamdır. Bu mənada kitabın onun hekayəsi ilə açılması təsadüfi deyil.

Kitabda 32 müəllifin hərəsindən bir hekayə olmaqla 32 hekayə var: Edqar Po kimi janrın klassiklərindən tutmuş çağdaş dövrün ən yaxşı hekayəçilərindən sayılan Etqar Keretə qədər xronoloji ardıcıllıq üzrə tərtib edilən bu hekayə antologiyasında dünya hekayəçilik təcrübəsinin təxminən 200 illik dövrünün subyektiv bir perspektivi təklif olunur. Məcazi desək, 32 dişdən 32 hərfə...
Valideyn-uşaq münasibətlərində problemlərə şahid olduqca bir sual məni düşündürür.
Görəsən, uşaq böyütmək bu qədər məşəqqətli işdir, yoxsa indiki dövrdə valideyn olmaq çətinləşib? Uşaq və yeniyetmə terapevti Mehtap Kayaoğlununun “Özü-sözü gözəl uşaq” kitabında bəzi suallarıma cavab tapa bildim.

Müasir pediatriya və mamaçalıqda ana südünün hörmətini bərpa edən dünyamiqyaslı bir sıra həkim-mütəxəssislər var. Ana və körpələrə anlayışla yanaşan həkim mütəxəssislərin səyləri nəticəsində daha çox ana-balaya uyğunlaşdırılmış səhiyyə praktikası tətbiq olunmaqdadır. 
28 oktyabr tarixində  "Libraff"ın Park Akademiya filialında tanınmış yazıçı Elxan Elatlının yeni kitabı "Eksperiment"in imza günü keçirildi. Elxan Elatlı "Eksperiment" romanında 70 ildən artıq hökmranlıq etmiş sovet diktaturasının əsl üzünü, saxtakar simasını göstərməklə gənclərimizi dövlət müstəqilliyinin qədrini bilməyə çağırır.
 “Ruhlarla söhbət” – “Ruhani Doktrina”nın bir hissəsidir və spiritizmin beş fundamental mənbəyindən biri hesab olunur. Toplu ilk dəfə 1857-də fransız maarifçi Allan Kardek tərəfindən nəşr edilib. “Ruhlarla söhbət kitabı” spiritizmin ilk mənbəyi olmaqla yanaşı, həm də bu cərəyanın əsaslandığı ən önəmli qaynaq sayılır. Allan Kardek bu mövzularda o dövrə qədər yayılmış bütün sualların cavablarını ilk dəfə məhz bu kitabda bir araya toplamışdı.
2018-ci ilin iyun ayında alıb, sentyabr ayında oxuduğum Karen Armstronqun “Mifin qısa tarixi” kitabını rahatlıqla oxumağa dəyər əsər adlandırmaq olar. Bu əsərin yazıldığı araşdırma janrı onu daha da maraqlı edir. Tədqiqatçı fikirlərini əsaslandırmaq üçün geniş ədəbi mənbələrə müraciət edir.
Arzu Qafarlı: "Həmişə qorxudan qorxu doğub, narahatlıq üstünə narahatlıq gəlib. Çətin zamanlarda səni öz təsir dairəsinə salan kədər, əsəb, qorxu, təəssüf və günah hisslərini dayandıra bilməzsən. Amma onları saf emosional reaksiya kimi qəbul edə, sonra da elə ələ ala bilərsən ki, gələcəkdə görəcəyin işlərdə sənə hakim kəsilməsin." 
1 oktyabr – Beynəlxalq Musiqi günü, Bakı Muğam Mərkəzində şairə və pianoçu Zəhra Bədəlbəylinin yeni şeir kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.
Detektiv əsərlərdən sonra (bəlkə də əvvəl) ən çox oxunan və sevilən əsərlər macəra janrında yazılanlardır. Hər bir detektiv əsərdə tapmacanın mütləq çözüləcəyi, qatilin, canilərin ifşa ediləcəyi mütləq və gözləniləndirsə, macəra janrında yazılan əsərlərdə epiloqu öncədən proqnozlaşdırmaq olmur. Ona görə də maraqlıdır.