• Azərbaycan oxucusunu müasir dünya ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələri ilə tanış etmək;

• Ötən əsrin sonlarında keçmiş SSRİ-nin ən çox mütaliə edən respublikalarından sayılan indiki müstəqil Azərbaycanın vətəndaşlarında yenidən kütləvi oxu vərdişlərini bərpa və daha da inkişaf etdirmək, onların ən müxtəlif sahələrə aid maraqlı və dəyərli kitablara olan tələbatının ödənilməsində fəal iştirak etmək;

• Azərbaycan Respublikasının dünyada daha yaxından tanıdılmasında mühüm rol oynaya biləcək müxtəlif çeşidli kitabların nəşrini təmin etmək və bu nəşrləri yaymaq;

• Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinin kiril qrafikasından latın qrafikasına keçirilməsi barədəki tapşırığı əks etdirən bəndin də yer aldığı "Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında" 18 iyun, 2001-ci il tarixli fərmanından, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar, 2004-cü il tarixli və "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 24 avqust, 2007-ci il tarixli sərəncamlarından irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsinə bir nəşriyyat olaraq öz töhfəmizi vermək;

• Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızı Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif səpkili nümunələri, klassik və müasir yazıçılarımızın əsərlərinin ən yaxşı örnəkləri ilə təmin etmək;

• Azərbaycan vətəndaşlarını, xüsusilə də gənc nəsli, gənc elm və iş adamlarını müasir dünyanın inkişaf tendensiyalarının nəbzini tutan, yeni texnika və texnologiyalardan bəhs edən, müasir biznesin inkişaf istiqamətlərini elmi şəkildə şərh edən elmi-kütləvi, habelə bədii-fantastik, əyləncəli, maarifçi ədəbiyyatla, müasir dərslik və tədris vəsaitləri ilə təmin etmək.