Nüzhətül-məcalis

  • Nüzhətül-məcalis
    Nüzhətül-məcalis
    Nüzhətül-məcalis

Nüzhətül-məcalis

XIII əsr müəlliflərindən Cəmaləddin Xəlil Şirvani tərəfindən hazırlanan və Şirvanşah Əlaəddin Fəriborza (hakimiyyət illəri 1225-1251) ithaf olunan "Nüzhətül-məcalis" ("Ürəkaçan məclislər") adlı topluya 291 şairin 4085 rübaisi cəmlənib. Onların 2212-si farsca yazan 116 azərbaycanlı müəllifə məxsusdur. Bura Xaqani, Nizami və Məhsəti kimi tanınmış müəlliflərlə yanaşı adı ədəbiyyat tarixində qeyd olunmayan bir çox ədiblərin rübailəri daxildir.
Bu şairlərin çoxu Azərbaycanda tanınmır. Bu sırada Şəms Sücasi, Şərəf Saleh Beyləqani, Rəşid Beyləqani, Seyyid Şərəfəddin Beyləqani, Səfi Beyləqani, Bürhan Gənceyi, Camal Gənceyi, Rəşid Gənceyi, Əmir Nəcib Ömər Gənceyi, Qazi Şihab Gənceyi, Rəziyyə Gənceyi, S'əd Gənceyi, Nəcməddin Əbdüləziz Gənceyi, Sədr Zəngani, Əziz Əli Şirvani, Bəxtiyar Şirvani, Tiflisi Şirvani, Camal Hacı Şirvani, Seyf Tiflisi, Yəmin İsfəhani, Əsir Abdullah Umani, Şeyx Hüseyn Səqqa və digərlərinin adını çəkmək olar.
Bura toplanan rübailərin mövzu və ideya-məzmun çevrəsi genişdir. Onlar 17 əsas bölmə (bab) və 96 qisim (nəmt) üzrə təsnif və təqdim olunur. Orta əsr təzkirələrinin, cüng və digər ədəbi topluların bu cür müfəssəl təsnifatına ilk dəfə burada rast gəlinir. Azərbaycanlı müəlliflərə aid olan rübailərin ana dilimizə filoloji tərcüməsi ədəbiyyat tariximizin açılmamış səhifələri ilə tanışlığa imkan verəcək.

Azərbaycan dilində

Tərtibçi: Camal Xəlil Şirvani

ISBN: 9789952510850

Yumşaq üz qabığı

360 səhifə

Ölçü: 195 X260 mm

Qiymət: 16.80 AZN

BU KATEQORİYAYA AİD KİTABLAR

44 Fəsil kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

44 Fəsil

Kollektiv müəllif
ISBN: 9789952540345
Qiymət: 9.90 AZN
Ətraflı »
Edqar Podan Etqar Keretə qədər kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Edqar Podan Etqar Keretə qədər


ISBN: 9789952310757
Qiymət: 9.00 AZN
Ətraflı »
Güney Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Güney Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası

Pərvanə Məmmədova
ISBN: 9789952494655
Qiymət: 14.00 AZN
Ətraflı »
Kafkadan Rilkeyə qədər kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Kafkadan Rilkeyə qədər


ISBN: 9789952313932
Qiymət: 7.90 AZN
Ətraflı »
Xalqın şairi kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Xalqın şairi


ISBN: 9789952310627
Qiymət: 4.50 AZN
Ətraflı »