Az i Ya

  • Az i Ya
    Az i Ya
    Az i Ya

Az i Ya

"...Bu kitabı yazı makinalarında yenidən çap edir, əllə üzünü köçürür, müəyyən məbləğ müqabilində bir gecəliyə oxumağa verirdilər. Kitab SSRİ-nin "qara bazarlar"ında dəyərindən 100-1500 dəfə baha satılırdı. Bir oxucu isə hətta öz "Jiquli"sini ona dəyişmişdi..."
Bu sözlər məşhur qazax şairi, alimi və ictimai xadimi Oljas Süleymenova məxsusdur. Görkəmli tədqiqatçı elə özünün müəllifi olduğu məşhur "Az i Ya" kitabı haqda danışarkən belə deyib.
Oljas Süleymenovun çoxillik tarixi-linqvistik araşdırmalarının məhsulu olan, 1975-ci ildə nəşr ediləndən sonra nəinki təkcə keçmiş SSRİ-də, ümumən bütün dünyada ciddi rezonans doğuraraq "sovet bestselleri" adlandırılan "Az i Ya" türk xalqlarının tarixinə, dilinə, mədəniyyətinə tamamilə yeni və orijinal yanaşma kimi böyük marağa səbəb oldu. İki hissədən ibarət olan əsərin birinci bölümü qədim rus ədəbiyyatının böyük abidəsi "İqor polku haqqında dastan"a həsr edilib. Müəllif burada dastandakı türk mənşəli sözlərin - sonradan slavyan mənşəli hesab edilən türkizmlərin etimologiyasını araşdırır, onları türk-slavyan əlaqələri kontekstindən şərh edir.
"Az i Ya"nın "Şumernamə" adlı ikinci fəslində isə şumer-türk əlaqələrinin bütün qatları tarixilik, linqvistika, etimologiya və mifologiya baxımından araşdırılır.
Elmi dairələrdə bir vaxtlar az qala süngü ilə qarşılansa da sonradan "bəraət alan" və rəğbətlə qarşılanan bu kitab tarixçilər, dilçilər, türkoloq və slavistlər üçün hələ də qiymətli mənbə olaraq qalır.

Azərbaycan dilində

Oljas Süleymenov

ISBN: 9789952510805

Yumşaq üz qabığı

292 səhifə

Ölçü: 148X210 mm

Qiymət: 14.00 AZN

MÜƏLLİFİN KİTABLARI

And every word a miracle kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

And every word a miracle

Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952510812
Qiymət: 14.00 AZN
Ətraflı »
Az i Ya kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Az i Ya

Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952510799
Qiymət: 21.00 AZN
Ətraflı »
Gil kitab kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Gil kitab

Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952494815
Qiymət: 11.20 AZN
Ətraflı »
Kil kitabı kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Kil kitabı

Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952510690
Qiymət: 7.00 AZN
Ətraflı »
Oljas Fenomeni kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Oljas Fenomeni

Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952510881
Qiymət: 16.80 AZN
Ətraflı »

BU KATEQORİYAYA AİD KİTABLAR

Azərbaycan dilinin frazeoloji lüğəti kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Azərbaycan dilinin frazeoloji lüğəti

Leyla Həmidova
Rəna Məmmədova
Məmməd Qocayev
İlyas Həmidov
ISBN: 9789952532814
Qiymət: 30.00 AZN
Ətraflı »
Azərbaycanın bitki aləmi kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Azərbaycanın bitki aləmi

Aydın Əsgərov
ISBN: 9789952494754
Qiymət: 30.80 AZN
Ətraflı »
Gil kitab kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Gil kitab

Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952494815
Qiymət: 11.20 AZN
Ətraflı »
İmadəddin Nəsimi Orta əsr mənbələrində və ədəbiyyatşünaslıqda kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

İmadəddin Nəsimi Orta əsr mənbələrində və ədəbiyyatşünaslıqda

Fəridə Əzizova
ISBN: 9789952532197
Qiymət: 15.00 AZN
Ətraflı »