İmadəddin Nəsimi Orta əsr mənbələrində və ədəbiyyatşünaslıqda

  • İmadəddin Nəsimi Orta əsr mənbələrində və ədəbiyyatşünaslıqda
    İmadəddin Nəsimi Orta əsr mənbələrində və ədəbiyyatşünaslıqda
    İmadəddin Nəsimi Orta əsr mənbələrində və ədəbiyyatşünaslıqda

İmadəddin Nəsimi Orta əsr mənbələrində və ədəbiyyatşünaslıqda

Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin şəxsiyyəti təkcə ədibin yaşayıb-yaratdığı illərdə (1369-1417) onun müasirlərində deyil, sonrakı yüzilliklərdə də ciddi maraq doğurub və tədqiqat obyekti olub. Kitabda şairin həyatı, doğulduğu və vəfat etdiyi məkan, eləcə də gəzib-dolaşdığı tarixi yerlər, həm Orta əsrlər, həm də nisbətən yaxın dövr müəlliflərinin verdiyi bir çox digər bioqrafik təfsilatlar haqqındakı ən müxtəlif fikirlər araşdırılır. Müəllif şairin irsinin öyrənilməsində XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəllərində irəli sürülmüş və XX yüzilliyin ortalarında ölkənin bütün aparıcı alimləri tərəfindən qəbul edilmiş vahid tədqiqat konsepsiyasının məqsədəuyğunluğunu qeyd edib. Bu konsepsiya İmadəddin Nəsiminin Azərbaycan xalqına mənsubluğunun danılmaz fakt olduğunu dünya şərqşünaslığının diqqətinə çatdırmaq üçün şairin yaradıcılığının tarixi-coğrafi aspektdə: Yaxın Şərq (türk), Azərbaycan, nəhayət, Şirvan kontekstində araşdırılmasını nəzərdə tutur.

Azərbaycan dilində

Fəridə Əzizova

ISBN: 9789952532197

Bərk üz qabığı

176 səhifə

Ölçü: 130x198 mm

Qiymət: 15.00 AZN

MÜƏLLİFİN KİTABLARI

Azadəlik carçısı kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Azadəlik carçısı

Fəridə Əzizova
ISBN: 9789952563344
Qiymət: 14.90 AZN
Ətraflı »
Imadeddin Nasimi in the Medieval Sources and Literary Criticism kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Imadeddin Nasimi in the Medieval Sources and Literary Criticism

Farida Azizova
ISBN: 9789952532241
Qiymət: 14.00 AZN
Ətraflı »
В орбите слова Низами Гянджеви kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

В орбите слова Низами Гянджеви

Фарида Азизова
ISBN: 9789952540291
Qiymət: 0.00 AZN
Ətraflı »

BU KATEQORİYAYA AİD KİTABLAR

Az i Ya kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Az i Ya

Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952510805
Qiymət: 14.00 AZN
Ətraflı »
Azərbaycan dilinin frazeoloji lüğəti kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Azərbaycan dilinin frazeoloji lüğəti

Leyla Həmidova
Rəna Məmmədova
Məmməd Qocayev
İlyas Həmidov
ISBN: 9789952532814
Qiymət: 30.00 AZN
Ətraflı »
Azərbaycanın bitki aləmi kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Azərbaycanın bitki aləmi

Aydın Əsgərov
ISBN: 9789952494754
Qiymət: 30.80 AZN
Ətraflı »
Gil kitab kitabı, əsəri, nəşri, çap məhsulu

Gil kitab

Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952494815
Qiymət: 11.20 AZN
Ətraflı »