Türklər tarixdən əvvəl

Türklər tarixdən əvvəl
Oljas Süleymenov

Slavyan və türk dilləri uzun illər boyunca bir-birindən ayrı surətdə, əlahiddə şəkildə tədqiq edilib. Bu kitabda isə bir-biri ilə tarixən sıx ünsiyyətdə olan iki mədəniyyətin kökləri, slavyan və türk etnoslarının qarşılıqlı əlaqədə inkişafı haqqındakı elmi-nəzəri fikirlər yer alır.
Dillərin təşəkkülünün ilkin dövrlərində qrammatik normaların birgə işlənib hazırlanmasına, leksik materialların, morfoloji sxemlərin və vasitələrin fəal qarşılıqlı mübadiləsinə dair dəyərli məlumat və mülahizələr də əsərdə öz geniş əksini tapır.
Türk və slavyan dillərinin və onların qrammatikalarının bir-birini necə tamamlaması məsələsi "Türklər tarixdən əvvəl" adlı bu kitabda elmi-konseptual cəhətdən əsaslandırılıb.
Slavyanşünasların və türkoloqların birgə çalışmalarının aktuallığı və vacibliyi problemi müəllif tərəfindən ön plana çəkilib. Ümid edirik ki, bu araşdırmalar təkcə ümumi dilçiliyin deyil, digər ictimai elmlərin də daha da inkişaf etməsinə təkan vermiş olacaq.

Azərbaycan dilində
ISBN: 9789952510898
Yumşaq üz qabığı
320 səhifə
Ölçü: 148X210 mm
KİTABIN DİGƏR DİLLƏRDƏ VERSİYALARI
MÜƏLLİFİN KİTABLARI
Olzhas Suleimenov
ISBN: 9789952510836
Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952510881

Olcas Süleymenov


ISBN: 9789952510690

  Oljas Süleymenov


ISBN: 978-9952-494-79-2
Olzhas Suleimenov
ISBN: 9789952510812
BU KATEQORİYAYA AİD KİTABLAR
Aydın Əsgərov
ISBN: 9789952494754
Oljas Süleymenov
ISBN: 9789952510805

  Oljas Süleymenov


ISBN: 9789952494808